Page 10

Infonews_12- abril 2014

μ Notícies Noticias News Maite Fandos, presidenta de la Fundació Barcelona Olímpica i tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, rep a la delegació olímpica de Rio de Janeiro 2016 al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch La delegació de Rio de Janeiro, formada per Pedro Paulo Teixera, Secretari en cap de la Casa Civil; Guilherme Schleder, sotssecretari d’Estat; Marta Tellez, directora de comunicació de l’Empresa Olímpica Municipal; Gabriel Bell, assessor en cap de Cooperació Bilateral i Julio Cessar, assessor en cap de Presidència (IPLAN), van ser rebuts per la delegació de l’Ajuntament de Barcelona encapçalada per Maite Fandos; Enric Truñó, comissionat de la candidatura olímpica de Barcelona 2026, i Josep Roca, coordinador d’Afers Internacionals. 010 Maite Fandos, presidenta de la Fundació Barcelona Olímpica y tenienta de alcalde de Cualidad de Vida, Igualdad y Deporte; recibe a la delegación olímpica de Rio de Janeiro 2016 en el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch La delegación de Rio de Janeiro compuesta por Pedro Paulo Teixera, Secretario jefe de la Casa Civil; Guilherme Schleder, subsecretario de Estado; Marta Tellez, directora de comunicación de la Empresa Olímpica Municipal; Gabriel Bello, asesorjefe de Cooperación Bilateral y Julio Cesar, asesor-jefe de Presidencia (IPLAN) fueron recibidos por la delegación del Ayuntamiento de Barcelona encabezada por la Maite Fandos; Enric Truñó, comisionado de la candidatura olímpica de Barcelona 2026 y Josep Roca, coordinador de Asustos Internacionales. Maite Fandos, President of the Barcelona Olympic Foundation and Deputy Mayor for Quality of Life, Equality and Sport, receives the Rio de Janeiro 2016 Olympic delegation at the Joan Antoni Samaranch Olympic and Sport Museum The Rio de Janeiro delegation, made up of Pedro Paulo Teixera, Chief Secretary of the Civil House; Guilherme Schleder, Under-Secretary of State; Marta Tellez, Communications Director of the Municipal Olympic Enterprise; Gabriel Bell, Chief Adviser for Bilateral Corporation and Julio Cessar, Chief Adviser of the President’s Office (IPLAN), were received by the Barcelona City Council delegation headed by Maite Fandos; Enric Truñó, Commissioner for the Barcelona 2026 Olympic bid; and Josep Roca, International Affairs Coordinator.


Infonews_12- abril 2014
To see the actual publication please follow the link above