Page 11

Infonews_12- abril 2014

Notícies Noticias News μ 011 Nani Roma, Anita Gerhardter, Chema Martinez, Victor Tasende i Josef Ajram, ‘Wings for Life World Run’, una carrera diferent per als amants dels reptes amb una fi solidària i uns ambaixadors d’excepció: Nani Roma, Josef Ajram, Chema Martínez i Victor Tasende. “Wings for life” és una fundació sense ànim de lucre l’objectiu principal de la qual és la recerca per a la cura de les lesions medul·lars. Per a això ha generat una cursa diferent d’àmbit mundial. El 4 de maig la cursa farà una sortida simultània a 35 països i 37 ciutats de rellevància mundial, com ara Barcelona. Una carrera l’objectiu de la qual serà “córrer pels qui no poden” (lema de la cursa) i els beneficis de la qual seran, de forma íntegra, per a la recerca per a les lesions de medul·la. ‘Wings for Life World Run’, a different kind of run for those who love challenges with a charity purpose and some exceptional ambassadors: Nani Roma, Josef Ajram, Chema Martínez and Victor Tasende. “Wings for Life” is a non-profit foundation, the main objective of which is to research a cure for spinal cord injuries. And in order to do so, it has created a different kind of worldwide run. The run will be simultaneously started on 4 May in 35 countries and 37 internationally renowned cities like Barcelona. A run aimed at “running for those who can’t” (the motto of the run) and the profits of which will completely be used for research into spinal cord injuries. IX Edició dels Premis de l’Associació Sport Cultura Barcelona Els guanyadors dels premis Sport Cultura Barcelona 2013 van ser: • Rafael Nadal a la millor iniciativa esportiva • Sara Baras a la millor iniciativa cultural • Tricicle a la millor trajectòria IX edición de los Premios de la Asociación Sport Cultura Barcelona. Los ganadores de los premios Sport Cultura Barcelona 2013 fueron: • Rafael Nadal a la mejor iniciativa deportiva • Sara Baras a la mejor iniciativa cultural • Tricicle a la mejor trayectoria ‘Wings for Life World Run’, una carrera diferente para los amantes de los retos con un fin solidario y unos embajadores de excepción: Nani Roma, Josef Ajram, Chema Martínez y Victor Tasende. “Wings for life” es una fundación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es la investigación para la cura de las lesiones medulares. Para ello ha generado una carrera diferente a nivel mundial. El 4 de mayo la carrera que dará una salida simultánea en 35 países y 37 ciudades de relevancia mundial, como Barcelona. Una carrera cuyo objetivo será “correr por los que no pueden” (lema de la carrera) y cuyos beneficios, de forma íntegra, serán para la investigación para las lesiones de médula. 9th Edition of the Barcelona Sport Culture Association Awards The winners of the 2013 Barcelona Sport Culture awards were: • Rafael Nadal for the best sports initiative • Sara Baras for the best cultural initiative • Tricicle for the best career


Infonews_12- abril 2014
To see the actual publication please follow the link above