Page 14

Infonews_12- abril 2014

μ Notícies Noticias News Taula rodona 1: Dinamització de l’economia - Ponents: Xavier Triadó, Xavier Esteve, Jordi Viñas i Xavier Pérez Taula rodona 2: Generació d’Ocupació - Andreu Camps, Joan Porcar Daniel Laga i Carles Meilan Taula rodona 3: “Fiscalitat” ens ha apropat, de la mà de Roberto Malo, Jorge Pecourt i Josep Vives, a la realitat de jugadors, clubs i entitats a l’hora de pagar els seus impostos o no “pagar-los”. Maribel Zamora ha estat l’encarregada de moderar la taula. Taula rodona 4: “Noves formes de finançament 014 a través del patrocini”, de la mà d’Oscar Garcia, Gerard Esteva i Julià Garcia com a ponents. La taula ha estat moderada per Alèxia Pérez. Les conclusions han anat a càrrec de Joan Manuel Surroca. Romà Cuyàs, patró de la Fundació, ha estat l’encarregat de tancar l’acte. Mesa Redonda 1: Dinamitzación de la economia - Ponentes: Xavier Triadó, Xavier Esteve, Jordi Viñas y Xavier Pérez Mesa Redonda 2: Generación de Ocupación - Andreu Camps, Joan Porcar Daniel Laga y Carles Meilan. Mesa Redonda 3: “Fiscalidad” nos ha acercado, de la mano de Roberto Malo, Jorge Pecourt y Josep Vives, a la realidad de jugadores, clubs y entidades a la hora de pagar sus impuestos o no “pagarlos”. Maribel Zamora ha sido la encargada de moderar la mesa. Mesa Redonda 4: “Nuevas formas de financiación a través del patrocinio”, de la mano de Oscar Garcia, Gerard Esteva y Julià Garcia como ponentes. La mesa ha sido moderada por Alèxia Pérez. Las conclusiones han sido a cargo de Joan Manuel Surroca. Romà Cuyàs, patrono de la Fundació, ha sido el encargado de cerrar el acto. Roundtable 1: Invigorating the Economy - Speakers: Xavier Triadó, Xavier Esteve, Jordi Viñas and Xavier Pérez Roundtable 2: Generating Occupation - Andreu Camps, Joan Porcar Daniel Laga and Carles Meilan Roundtable 3: “Fiscality” from Roberto Malo, Jorge Pecourt and Josep Vives. The roundtable was moderated by Maribel Zamora. Roundtable 4: “New means of funding through sponsorship” from Oscar Garcia, Gerard Esteva and Julià Garcia, as speakers. The roundtable was moderated by Alèxia Pérez. The conclusions were drawn by Joan Manuel Surroca. Romà Cuyàs, patron of the Fundació, was responsible for closing the event. Es considera inaugurat el curs acadèmic 2013-14 de l’Aula d’Història al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch El periodista Joan Manuel Surroca ha estat el responsable de moderar aquesta quarta sessió de l’Aula d’Història, que ha comptat amb les ponències de Juan Antonio Simón, Investigador postdoctoral del Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona, titulada Els Jocs Olímpics de Franco: Una anàlisi de la candidatura frustrada de Barcelona 1972. I la ponència d’Alberto Aragón, investigador col·laborador del Centre d’Estudis Olímpics Juan Antonio Samaranch, Santiago Güell López – El primer català en el Comitè Olímpic Internacional. Se da por inaugurada el curso académico 2013-14 del Aula de Historia en el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch l periodista Joan Manuel Surroca ha sido el encargado de moderar esta cuarta sesión del Aula de Historia, que ha contado con las ponencias de Juan Antonio Simón, Investigador postdoctoral del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, titulada Los Juegos Olímpicos de Franco: Un análisis de la candidatura frustada de Barcelona 1972 . Y la ponencia de Alberto Aragón, investigador colaborador del Centro de Estudios Olímpicos Juan Antonio Samaranch sobre Santiago Güell López – El primer catalán en el Comité Olímpico Internacional. 2013-14 academic year open at the Joan Antoni Samaranch Olympic and Sport Museum History Symposium Journalist Joan Manuel was given the task of moderating this fourth session of the History Symposium, which included addresses by Juan Antonio Simón, a postdoctoral researcher at the Olympic Studies Centre of Barcelona’s Autonomous University, entitled Franco’s Olympic Games: An analysis of Barcelona’s failed 1972 bid. along with an address by Alberto Aragón, research fellow at the Juan Antonio Samaranch Olympic Studies Centre entitled Santiago Güell López – The first Catalan on the International Olympic Committee Joan Manuel Surroca


Infonews_12- abril 2014
To see the actual publication please follow the link above