Page 15

Infonews_12- abril 2014

Notícies Noticias News μ 015 Joan Manel Surroca i Juli Pernas, han presentat el llibre “Periodisme amb empremta olímpica”. Una iniciativa de la Fundació Barcelona Olímpica i la Fundació Esport i Ciutadania. Maite Fandos, presidenta de la Fundació Barcelona Olímpica i Mario Romeo, president de la Fundació Esport i Ciutadania han presidit l’acte al que han assistit David Moner, president de la UFEC; Pere Sust i Joan Antón Camuñas, exsecretaris d’Esports i amics i familiars de l’olimpisme. “Periodisme amb empremta Olímpica” Aquest llibre enllaça tres diferents generacions de periodistes units pel denominador comú del seu compromís en favor de l’esport i la seva vocació olímpica. Els primers poden ser considerats veritables apòstols de l’esport i l’olimpisme a casa nostra. Van ser incansables sportmen, van participar en la creació de clubs i federacions, van organitzar competicions i van dedicar-se amb cos i ànima a difondre les bondats de l’esport i del moviment olímpic. Van crear la vocació olímpica de Barcelona, fins i tot dos d’ells van experimentar la sensació d’allò que suposa ser olímpics. Va prendre el relleu una generació que des de la foscor va participar activament en la reactivació de la dinàmica esportiva i amb els seus coneixements, iniciatives i experiència, van fer de l’olimpisme, amb el seu apostolat, una veritable escola del periodisme esportiu. Finalment, amb l’horitzó de Barcelona ’92, va prendre el relleu Joan Manuel Surroca, Mario Romeo, Maite Fandos, Juli Pernas i Sergi Valdivieso una tercera generació que, mantenint el compromís olímpic, va aportar nous plantejaments que van impulsar una important renovació dels criteris periodístics en el món de l’esport. Joan Manel Surroca y Juli Pernas, han presentado el libro “Periodisme amb empremta olímpica”. Una iniciativa de la Fundació Barcelona Olímpica y la Fundació Esport i Ciutadania. Maite Fandos, presidenta de la Fundació Barcelona Olímpica y Mario Romeo, presidente de la Fundació Esport i Ciutadania han presidido el acto al que han acudido David Moner, presidente de la UFEC; Pere Sust y Joan Antón Camuñas, exsecretaris d’Esports y amigos y familiares del olimpismo. “Periodisme amb empremta Olímpica” Este libro enlaza tres diferentes generaciones de periodistas unidos por el denominador común de su compromiso en favor del deporte y su vocación olímpica. Los primeros pueden ser considerados verdaderos apóstoles del deporte y el olimpismo a casa nuestra. Fueron incansables sportmen, participaron en la creación de clubes y federaciones, organizaron competiciones y se dedicaron con cuerpo y alma a difundir las bondades del deporte y del movimiento olímpico. Crearon la vocación olímpica de Barcelona, incluso dos de ellos experimentaron la sensación de aquello que supone ser olímpicos. Tomó el relevo una generación que desde la oscuridad participó activamente en la reactivación de la dinámica deportiva y con sus conocimientos, iniciativas y experiencia, hicieron del olimpismo, con su apostolado, una verdadera escuela del periodismo deportivo. Finalmente, con el horizonte de Barcelona ’92, tomó el relevo una tercera generación que, manteniendo el compromiso olímpico, aportó nuevos planteamientos que impulsaron una importante renovación de los criterios periodísticos en el mundo del deporte. Joan Manel Surroca and Juli Pernas, presented the book “Periodisme amb empremta olímpica”. An initiative of the Barcelona Olympic Foundation and the Fundació Esport i Ciutadania. Maite Fandos, Chairwoman of the Barcelona Olympic Foundation and Mario Romeo, Chairman of the Fundació Esport i Ciutadania presided over the event with the attendance of David Moner, Chairman of the UFEC; Pere Sust and Joan Antón Camuñas, former Secretaries of Sports and Olympic movement friends and family members. “Periodisme amb empremta Olímpica” This book links together three different generations of journalists united by their shared commitment to sports and their Olympic vocation. The former could be considered the true apostles of sports and the Olympic movement in our house. They were tireless sportsmen who participated in the creation of clubs and federations, who organized competitions and dedicated their bodies and spirits to spreading awareness for the virtues of sport and the Olympic movement. They created Barcelona’s Olympic vocation and two of them even experienced the feeling of being involved in an Olympics. Another generation took over which from the shadows actively participated in the reactivation of the sport dynamics and with their knowledge, initiatives and experience, converted the Olympic movement into a true sports journalism school with their apostolate. Finally, with the ’92 Barcelona games on the horizon, a third generation took over which maintained the Olympic commitment and offered new approaches to significantly boost the renewal of journalism criteria in the sporting world.


Infonews_12- abril 2014
To see the actual publication please follow the link above