Page 4

Infonews_n11_novembre_2013

μ Notícies Noticias News Premi a la millor producció documental PLAY, de Manuel Herrero, França. Premio a la mejor producción documental PLAY de Manuel Herrero, Francia. Award for best documentary production “PLAY” by Manuel Herrero, France. Premi a la millor pel·lícula de ficció BALANCE, de Mark Ram, dels Països Baixos. Teresa Agulló, de la Fundació Barcelona Olímpica, va donar el premi a Mark Ram. Premio a la mejor película de ficción BALANCE, de Mark Ramo, de los Países Bajos. Teresa Agulló, de la Fundación Barcelona Olímpica dio el premio a Mark Ramo. Award for best fiction film “BALANCE” by Mark Ram, the Netherlands. Teresa Agulló the Barcelona Olympic Foundation 04 gave the award to Mark Ram. Premi al millor curtmetratgE FREESTILE LIFE, d’Adam Palenta, Polònia. Esther Marquès, directora de producció de FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL, va lliurar el premi a Bibiana Schönhöffer, actriu, i directora de MÈDIT Festival de cinema de Ciutadella de Menorca Premio al mejor cortometraje FREESTILE LIFE, de Adam Palenta, Polonia. Esther Marqués, directora de producción de FILMETS BADALONA FILM FESTIVAL, entregó el premio a Bibiana Schönhöffer, actriz, y directora de MEDIT Festival de cine de Ciutadella de Menorca Award for best short film “FREESTILE LIFE” by Adam Palencia, Poland. Esther Marquès, director of production FILMETS Badalona Film Festival, gave the award to Bibiana Schönhöffer, actress, director and meditate Film Festival Ciutadella de Menorca.


Infonews_n11_novembre_2013
To see the actual publication please follow the link above