Page 6

Infonews_n11_novembre_2013

μ Notícies Noticias News Premi al millor reportatge TOWN OF RUNNERS, de Jerry Rothwell, Regne Unit. Juli Pernas, director de la Fundació Barcelona Olímpica, va lliurar el premi al seu director Premio al mejor reportaje TOWN OF RUNNERS, de Jerry Rothwell, Reino Unido. Juli *Pernas, director de la Fundación Barcelona 06 Olímpica, entregó el premio a su director Award for the best Report “TOWN OF RUNNERS” by Jerry Rothwell, UK. Julio Pernas, director of the Barcelona Olympic Foundation, gave the award to the director Jerry Rothwell. Premi a la millor fotografia Casanova Foto THE SUNSHINE OLYMPICS 2012, de Jens Lind, Suècia. Recull el premi ESTHER CALATAYUD, responsable d’adquisicions d’ESPN Classic EMEA Premio a la mejor fotografía Casanova Foto THE SUNSHINE OLYMPICS 2012, de Jens Lind, Suecia. Recoge el premio ESTHER CALATAYUD, responsable de adquisiciones de ESPN Classic EMEA Award for the best picture Casanova Photo “SUNSHINE THE OLYMPICS 2012” by Jens Lind, Sweden. The award was gaven to ESTHER Calatayud responsible procurement ESPN Classic EMEA Premi FILMETS Badalona Film Festival als valors humans i esportius DREAM RACER, coproducció d’Austràlia, Xile i l’Argentina. Jordi Viladoms va recollir el premi, en representació del seu autor, de les mans de JUAN FERNÁNDEZ, tinent d’alcalde de Badalona Premio FILMETS Badalona Film Festival a los valores humanos y deportivos DREAM RACER, coproducción de Australia, Chile y Argentina. Jordi Viladoms, recogió el premio, en representación de su autor, de las manos de JUAN FERNÁNDEZ, teniente de alcalde de Badalona Award FILMETS Badalona Film Festival for human values ​​and Sports “DREAM RACER”, coproduction of Australia, Chile and Argentina. Jordi Viladoms gave the award to Juan Fernandez, deputy mayor of Badalona, in representation of the author.


Infonews_n11_novembre_2013
To see the actual publication please follow the link above