Page 8

Infonews_n11_novembre_2013

μ Notícies Noticias News Les tres obres guanyadores, acompanyades de les finalistes, són exposades a la sala d’exposicions temporals del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch fins al 10 de novembre. L’accés a la sala és gratuït. Si vols saber més dels nostres finalistes tens tota la informació al facebook www.facebook.com/museuolimpicbcn El jurat, format per, Esther Medina, docent i crítica d’art; Romà Arranz, professor de l’Escola Massana; Antoni Benages, pintor, i Juli Pernas, director de la Fundació Barcelona Olímpica, van dictaminar que: ‘Amazona’ - tècnica mixta – es fa amb el diploma acreditatiu de guanyador de l’edició 2013 i rep una dotació econòmica de 2.500€. ‘Boxeo’ – aquarel·la, carbonet i pa d’or –, ha estat l’obra premiada en segona posició amb una dotació econòmica de 1.800€. ‘La *Triatlò’ – llapis de colors -, ha obtingut 1.200€ pel tercer lloc 08 Las tres obras ganadoras, acompañadas de las finalistas, están expuestas hasta el 10 de noviembre en la sala de exposiciones temporales del Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch. El acceso a la sala será gratuito. Si quieres saber más de nuestros finalistas tienes toda la información en el facebook www.facebook.com/museuolimpicbcn El jurado compuesto por, Esther Medina, docente y crítica de arte; Romà Arranz, profesor de l’Escola Massana; Antoni Benages, pintor y Juli Pernas, director de la Fundació Barcelona Olímpica dictaminaron que: ‘Amazona’ - técnica mixta – se hace con el diploma acreditativo de ganador de la edición 2013 y una dotación económica de 2500€. ‘Boxeo’ – acuarela, carboncillo y pan de oro –, ha sido la obra premiada en segunda posición con una dotación económica de 1800€. ‘La Triatlò’ – lápiz de colores -, ha obtenido 1200€ por el tercer puesto. The three winning pieces in addition to the finalist entries are on display until 10 of november in the temporary exhibit room of the Joan Antoni Samarach Museu Olímpic i de l’Esport (Olympics and Sports Museum). Access to the room will be free. If you’d like more information on our finalists, you can find it all on the Facebook page https://www. facebook.com/museuolimpicbcn The panel of judges formed by Esther Medina, art teacher and critic; Romà Arranz, professor at l’Escola Massana; Antoni Benages, painter and Juli Pernas, Director of the Barcelona Olympic Foundation decided: ‘Amazona’ - mixed technique – was awarded the 2013 winner’s diploma and a financial prize of €2500. ‘Boxeo’ – watercolour, charcoal and gold leaf - was awarded with second place and a financial prize of €1800. ‘La Triatlò’ – coloured pencil–, received €1200 for third place.


Infonews_n11_novembre_2013
To see the actual publication please follow the link above