Page 14

Infonews_n14 juliol_2_copia

μ Notícies Noticias News El Fòrum Olímpic El Fòrum Olímpic són unes jornades que s’organitzen bianualment des de 1995. Consisteixen en una sèrie de sessions amb l’objectiu de reflexionar sobre una temàtica actual en relació a l’esport, amb la finalitat de trobar vies de solució. Dirigit a: entitats esportives, federacions i clubs esportius, diputacions, consells comarcals, ajuntaments, investigadors, empreses privades i públiques esportives, emprenedors, esportistes, representants, entre uns altres. En aquesta onzena edició del Fòrum Olímpic hem cregut convenient tractar el tema “Noves Tecnologies i l’Esport”, matèria d’actualitat que interessa a la societat d’avui, i pretén donar rellevància a la presència de les xarxes socials i de noves tecnologies a l’àmbit esportiu. 014 El Fórum Olímpico El Fórum Olímpico son unas jornadas que se organizan bianualmente desde 1995. Consisten en una seria de sesiones con el objetivo de reflexionar sobre una temática actual en relación al deporte, con la finalidad de encontrar vías de solución. Dirigido a: entidades deportivas, federaciones y clubes deportivos, diputaciones, consejos comarcales, ayuntamientos, investigadores, empresas privadas y públicas deportivas, emprendedores, deportistas, representantes, entre otros. En esta undécima edición del Fórum Olímpico hemos creído conveniente tratar el tema “Nuevas Tecnologías y el Deporte”, tema de actualidad que interesa a la sociedad de hoy, y pretende dar relevancia a la presencia de las redes sociales y de nuevas tecnologías en el ámbito deportivo. The Olympic Forum The Olympic Forum is a series of conferences that have been organised biannually since 1995. They consist of a series of sessions aimed at reflecting upon the current topic as it relates to sports in order to find solutions. Aimed at: sports entities, federations and sports clubs, provincial governments, regional councils, town councils, researchers, private and public companies, entrepreneurs, athletes, agents and others. In this eleventh edition of the Olympic Forum, we considered “New Tecnologies and Sport” to be a fitting theme, an issue of interest to today’s society, which seeks to afford importance to the presence of social networks and new technologies in the world of sport. INSCRIPCIÓ GRATUÏTA www.fundaciobarcelonaolimpica.es f Fundació Barcelona Olímpica l @museuolimpicBCN#ForumOlimpic2015


Infonews_n14 juliol_2_copia
To see the actual publication please follow the link above