Page 17

Infonews_n14 juliol_2_copia

Notícies Noticias News μ 017 L’executiva de la International Society Olympic Historians” (ISOH) visita la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) Juli Pernas, director de la FBO, va rebre els membres de l’ISOH, una delegació encapçalada per l’americà David Wallechinsky i l’alemany Christian Wacker, president i vicepresident, respectivament, de l’ISOH. La resta de membres del comitè executiu estava format pel Dr. Kostas Georgiadis (Grècia), Anthony Th. Bijkerk (Holanda), Volker Kluge (Alemanya), Leif Yttergren (Suècia) i Philip Barker (Gran Bretanya). La ejecutiva de “International Society Olympic Historians” (ISOH) visita la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) Juli Pernas, director de la FBO, recibió a los miembros de la ISOH. Una delegación encabezada por el americano David Wallechinsky y el alemán Christian Wacker, presidente y vice-presidente, respectivamente, de ISOH. EL resto de miembros de la comité ejecutivo estaba compuesto por el Dr. Kostas Georgiadis (Grecia), Anthony Th. Bijkerk (Holanda), Volker Kluge (Alemania), Leif Yttergren (Suecia) y Philip Barker (Gran Bretaña). The executive committee of the International Society of Olympic Historians (ISOH) visits the Barcelona Olympic Foundation (FBO) Juli Pernas, director of the FBO, received the delegation of ISOH members headed by American David Wallechinsky and German Christian Wacker, president and vicepresident respectively of the ISOH. The remaining members of the executive committee were Dr. Kostas Georgiadis (Greece), Anthony Th. Bijkerk (Holland), Volker Kluge (Germany), Leif Yttergren (Sweden) and Philip Barker (Great Britain).


Infonews_n14 juliol_2_copia
To see the actual publication please follow the link above