Page 6

Infonews n15(OK4)

μ Notícies Noticias News + NOTÍCIES Grigoris Georgious amb “Esport a la cuina”, guanyador del 5è concurs internacional d’Humor Gràfic Esportiu. Va recollir el premi de mà de Gerard Esteva, president de la UFEC, i de Juli Pernas, director de la Fundació Barcelona Olímpica + NOTICIAS Grigoris Georgious con “Deporte en la cocina”, ganador del 5º concurso internacional de Humor Gráfico Deportivo. Recogió el premio de mano de Gerard Esteva, presidente de la UFEC, y de Juli Pernas, director de la Fundación Barcelona Olímpica. + NEWS Grigoris Georgious, winner of the 5th Sports Graphic Humour competition, awarded his prize by Gerard Esteva, President of the UFEC, and Juli Pernas, director of the Barcelona Olympic Foundation 06 Gerard Esteva, Juli Pernas Indescat Open Camp, Kaptiva Sports, Mat Group, i un partenariat format per Top Consulting Esportiu, Xavier Alsina i Sport Services guanyadors dels Premis Empresa i Esport 2015 Open Camp, Kaptiva Sports, Mate Group, y un partenariado formado por Top consulting Esportiu, Xavier Alsina y Sport Services ganadores de los Premios Emprendida y Deporte 2015 Open Camp, Kaptiva Sports, Mat Group, and a partnership comprising Top Consulting Esportiu, Xavier Alsina and Sport Services, winners of the Empresa i Esport (Business and Sport) Prizes for 2015


Infonews n15(OK4)
To see the actual publication please follow the link above